سید امیر حسین علوی،شهردار رشت، شهردار رشت،پروژه های توسعه محور Archives - صفیر گیلان
احصاء پروژه های توسعه محور سال ۱۴۰۱ 18 دی 1400
در پنجمین نشست شهردار رشت با مدیران مناطق مطرح شد؛

احصاء پروژه های توسعه محور سال ۱۴۰۱

صفیر گیلان؛در پنجمین نشست سید امیر حسین علوی شهردار رشت با مدیران مناطق پنجگانه شهر رشت احصاء پروژه های توسعه محور سال ۱۴۰۱ با شناسایی نیازهای محلات و اولویت اجرای طرحهای توسعه محور صورت پذیرفت.