سید امیر حسین علوی، فساد اداری،هردار رشت Archives - صفیر گیلان
مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ، اولویت اقدامات شهردار رشت 10 آبان 1400
سید امیر حسین علوی

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ، اولویت اقدامات شهردار رشت

صفیر گیلان؛شهردار رشت در راستای فساد ستیزی و شفاف‌ سازی فرآیندها در شهرداری دستورات لازم در جهت اجرای هر چه سریعتر هوشمندسازی، طراحی سامانه‌های جدید و برنامه جامع شهر الکترونیک را صادر کرد.