سید تقی موسویان، شرکت نفت،رئیس جهاد کشاورزی،ظیافت فاطمی،شفت،فومن،یادداشت،وصف،سید محمود کاسی پور، Archives - صفیر گیلان
در وصف اولین رئیس جهاد کشاورزی فومن «سید محمود کاسی پور» 22 اردیبهشت 1399

در وصف اولین رئیس جهاد کشاورزی فومن «سید محمود کاسی پور»

صفیر گیلان/سید تقی موسویان؛مهندس سید محمود کاسی پور اولین مسئول جهاد سازندگی شهرستان فومن بودند.ایشان مهندس شرکت نفت و اهل روستای ازبر و از انقلابیون شرکت نفت بود که در تحصن کارکنان شرکت نفت علیه رژیم پهلوی نقش بسزایی داشت. او از دوستان آقای خزایی(مسئول جهاد سازندگی گیلان)بود و مسئولیت این نهاد که با فرمان […]