سید جعفر منصوری-اصحاب رسانه-مجمع مطالبه‌گری رسانه‌ای کشور-رشت Archives - صفیر گیلان
نخستین مجمع مطالبه‌گری رسانه‌ای کشور در رشت تشکیل شد 15 آذر 1399

نخستین مجمع مطالبه‌گری رسانه‌ای کشور در رشت تشکیل شد

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گیلان با بیان اینکه رشت شهر نخستین‌ها در حوزه هنر و رسانه است ، گفت: نخستین مجمع مطالبه‌گری رسانه‌ای کشور در رشت تشکیل شد.