سید جلال سید محمدی- شهرستان صومعه سرا-داروخانه-طرح غربالگری شهید سلیمانی Archives - صفیر گیلان
داروخانه داران صومعه سرابه طرح غربالگری شهید سلیمانی پیوستند 17 آذر 1399

داروخانه داران صومعه سرابه طرح غربالگری شهید سلیمانی پیوستند

فرماندار صومعه سراگفت: داروخانه داران این شهرستان برای قطع زنجیره کرونا به طرح غربالگری خانه به خانه شهید حاج قاسم سلیمانی پیوستند.