سید حسین رضویان، Archives - صفیر گیلان
جذب گردشگر را به مانند زنجیره ای به هم پیوسته ببینیم/میلیاردها تومان پول صرف داشتن  طبیعت بهار در سرسبز ترین و خوش آب و هواترین شهر کشور شهر رشت می شود/زیبنده نیست که املاک و دارایی شهرداری جهت پرداخت حقوق پرسنل فروخته شود/استفاده از هنرمندان بومی در ساخت المانهای رشت 10 آبان 1400
در نهمین جلسه کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت مطرح شد،

جذب گردشگر را به مانند زنجیره ای به هم پیوسته ببینیم/میلیاردها تومان پول صرف داشتن  طبیعت بهار در سرسبز ترین و خوش آب و هواترین شهر کشور شهر رشت می شود/زیبنده نیست که املاک و دارایی شهرداری جهت پرداخت حقوق پرسنل فروخته شود/استفاده از هنرمندان بومی در ساخت المانهای رشت

صفیر گیلان؛سیدحسن رضویان رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری: فعالیت‌هایی که به جذب گردشگر می انجامد را به مانند زنجیره ای به هم پیوسته می بینم که منفعت اقتصادی و اجتماعی برای رشت به همراه دارد