سید حمید سجادی،ورزشی،اخبار ورزشی،وزارت ورزش و جوانان،پروژه های ورزشی، Archives - صفیر گیلان
پروژه های ورزشی گیلان ۵+۳۵ 12 شهریور 1401
وزیر ورزش و جوانان در بازدید از گیلان؛

پروژه های ورزشی گیلان ۵+۳۵

صفیر گیلان، وزیر ورزش و جوانان گفت: بسیاری از پروژه های نیمه تمام مربوط به ۵ تا ۳۵ سال گذشته هستند و اتمام این پروژه‌ها یکی از دغدغه های ما و اولویت های کاریمان است که خوشبختانه در یکسال گذشته تعداد پروژه‌های نیمه تمام از ۶ هزارتا به ۵ هزار و ۲۰۰ رسیده است.