سید رضا فاطمی امین، فولاد،شرکت فولاد مبارکه،وزیر صنعت، معدن و تجارت Archives - صفیر گیلان
ضرورت رسیدگی سریع به گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه 30 مرداد 1401
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

ضرورت رسیدگی سریع به گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بیان شده است، گفت: باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شده و با متخلفان برخورد شو