سید شمس شفیعی،شورا،شورای اسلامی شهر رشت،شهر رشت Archives - صفیر گیلان
شورا به عنوان ناظر، حق نظارت بر حسن اجرای درست پروژه ها را دارد 27 مهر 1400
سید شمس شفیعی تاکید کرد:

شورا به عنوان ناظر، حق نظارت بر حسن اجرای درست پروژه ها را دارد

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت گفت: شورا به عنوان ناظر، حق نظارت بر حسن اجرای درست پروژه ها را دارد.