سید مازیار رضوی،سلمان موحد خواه، قلعه رودخان،پارک جنگلی قلعه رودخان، شرکت پیشتازان سازندگی گیلان Archives - صفیر گیلان
مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان به شرکت پیشتازان سازندگی گیلان واگذار شد 20 شهریور 1402
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان خبر داد:

مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان به شرکت پیشتازان سازندگی گیلان واگذار شد

قرارداد احاله مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان شهرستان فومن بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و شرکت پیش تازان سازندگی گیلان منعقد و به امضاء رسید.