سید مجتبی خدمت بین دانا،بیمارستان پور سینا،، شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
عیادت سرپرست شهرداری رشت از پاکبان سانحه دیده 01 مرداد 1401
در بیمارستان پور سینا،

عیادت سرپرست شهرداری رشت از پاکبان سانحه دیده

صفیر گیلان؛سرپرست شهرداری رشت با حضور در بیمارستان پورسینا از پاکبان سانحه دیده شهرداری عیادت کرد.