سید مجتبی خدمت بین دانا،خیابان، سرپرست شهرداری رشت،پروژه،خیابان سرچشمه ،شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
بهره‌برداری پروژه تعریض خیابان سرچشمه تا دو ماه آینده 11 مرداد 1401
سرپرست شهرداری رشت :

بهره‌برداری پروژه تعریض خیابان سرچشمه تا دو ماه آینده

 
سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت به همراه هادی رمضانی نایب رئیس شورا و مدیر منطقه سه شهری از پروژه تعریض خیابان سرچشمه که طبق برنامه زمانبندی قرار است، ظرف دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد، بازدید کرد.