سید محمد احمدی،ماه مبارک رمضان،ترویج،شهرداری رشت، فرهنگ قرآنی Archives - صفیر گیلان
ترویج فرهنگ قرآنی از برنامه های شهرداری رشت است 13 اردیبهشت 1400
شهردار رشت:

ترویج فرهنگ قرآنی از برنامه های شهرداری رشت است

شهردار رشت گفت: ترویج فرهنگ قرآنی از برنامه های شهرداری رشت است.