سید محمد احمدی- شهردار رشت-رشت-آرامگاه دکتر حشمت- بیماران هموفیلی- Archives - صفیر گیلان
افتتاح آرامگاه دکتر حشمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی همزمان با دهه فجر 25 دی 1399

افتتاح آرامگاه دکتر حشمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی همزمان با دهه فجر

محمد احمدی از افتتاح پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی گیلان همزمان با دهه فجر خبر داد.