سید محمد احمدی شهردار رشت-مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان-ستاد مدیریت بحران -ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان-امیر مرادی Archives - صفیر گیلان
چرا مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان همیشه معترض است؟! 06 دی 1399

چرا مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان همیشه معترض است؟!

گلایه های جانبدارانه امیر مرادی در طول ۸ ماه خدمتش در قامت مدیر کل ستاد بحران استانداری، برای مدیران اجرایی استان و شهرستان رشت خیلی دور از ذهن نیست و اغلب مدیران اینگونه انتقادات وی را در جلسات متعدد استان تجربه نمودند.