سید محمد احمدی- شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی و تحقق ۹۱ درصدی بودجه 10 اسفند 1399
شهردار رشت خبر داد؛

رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی و تحقق ۹۱ درصدی بودجه

شهردار رشت از افزایش رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ و تحقق ۹۱ درصدی بودجه خبر داد.