سید محمد احمدی-صفیر گیلان-شهرداری رشت-سلطه بدهی-شهرداری -اعزام تیم- تیم Archives - صفیر گیلان
سلطه بدهی مالیاتی سنواتی در شهرداری تمامی ندارد/اعزام تیم کارشناسی برای رسیدگی به اعتراض شهرداری رشت 28 بهمن 1399
در دیدار شهردار رشت با رییس سازمان امور مالیاتی کشور؛

سلطه بدهی مالیاتی سنواتی در شهرداری تمامی ندارد/اعزام تیم کارشناسی برای رسیدگی به اعتراض شهرداری رشت

 شهردار رشت در این دیدار به بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری رشت که مشکلات زیادی را برای شهرداری ایجاد کرده، اشاره کرد و گفت:بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری بر اثر انباشت این مبالغ و سود حاصل از آنها تبدیل به یک رقم قابل توجهی شده و مشکلات بسیار جدی برای شهرداری ایجاد کرده است درحالی که شهرداری نسبت به این موضوع معترض است.