سید محمد احمدی-ورزش همگانی- شهردار رشت-وزارت ورزش و جوانان-شهر رشت Archives - صفیر گیلان
شهردار رشت عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد 15 دی 1399

شهردار رشت عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد

شهردار رشت عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد