سید مهدی خدمت بین دانا،سرپرست بهزیستی گیلان ،بهزیستی Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست بهزیستی گیلان از مرکز مثبت زندگی شهرستان رشت 13 اردیبهشت 1401
در جهت روند ارائه خدمات،

بازدید سرپرست بهزیستی گیلان از مرکز مثبت زندگی شهرستان رشت

صفیر گیلان؛در اولین روز کاری سرپرست بهزیستی شهرستان رشت باتفاق مژگان اخوان از مرکز مثبت زندگی شهرستان رشت بازدید کردند.