سید مهدی خدمت بین دانا،کتابچه،بهزیستی گیلان،معتاد،اعتیاد Archives - صفیر گیلان
تهیه کتابچه با محتوای تجربیات تلخ خانواده های معتادان در پیشگیری از اعتیاد 28 خرداد 1402
مدیر کل بهزیستی گیلان،

تهیه کتابچه با محتوای تجربیات تلخ خانواده های معتادان در پیشگیری از اعتیاد

:مدیرکل بهزیستی در سومین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان گفت: با گسترش فعالیتهایی همچون برپایی نمایشگاه، کارزار، پخش و توزیع بروشورهای آگاهی رسانی می توان عموم جامعه را از خطرات و مضرات مواد مخدر آگاه و والدین را نسبت به کنترل فرزندان خودهوشیار کرد.