سید مهدی فلاح میری-شهردار رشت-مدیرکل دادگستری - دادستان گیلان- تصفیه خانه شیرابه سراوان Archives - صفیر گیلان
بازدید شهردار رشت، مدیرکل دادگستری و دادستان گیلان از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه سراوان 10 فروردین 1400

بازدید شهردار رشت، مدیرکل دادگستری و دادستان گیلان از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه سراوان

در جریان این بازدید مسائل و مشکلات مربوط به لندفیل و پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان مورد بررسی قرار گرفت