سید پیام جعفری نیا، درخت ، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، پروژه‌های طرح میثاق شهر رشت Archives - صفیر گیلان
بازکاشت ۲۰ هزار اصله درخت در محل اجرای پروژه‌های طرح میثاق شهر رشت 10 مهر 1402
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت خبر داد:

بازکاشت ۲۰ هزار اصله درخت در محل اجرای پروژه‌های طرح میثاق شهر رشت

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت از بازکاشت ۲۰ هزار اصله درخت و پنج هزار گونه خاص درختی برای جایگزینی قطع درختان اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر خبر داد.