سید کاظم دلخوش،صنعت و کشاورزی،چالش، Archives - صفیر گیلان
لزوم پیگیری مداوم چالش‌های مهم حوزه‌ صنعت و کشاورزی در دو برش استانی و ملی 20 آذر 1401
رئیس مجمع نمایندگان گیلان تاکید کرد:

لزوم پیگیری مداوم چالش‌های مهم حوزه‌ صنعت و کشاورزی در دو برش استانی و ملی

دلخوش بر لزوم پیگیری مداوم چالش‌های مهم حوزه‌ صنعت و کشاورزی در دو برش استانی و ملی تاکید کرد.