سید کاظم دلخوش،قانون رسانه،شغل،خبرنگاری،خبرنگاری،رئیس مجمع نمایندگان گیلان Archives - صفیر گیلان
خبرنگاری شغل نیست/ فرهنگ اجرای قانون را در رسانه زنده کنیم 29 مرداد 1401
دلخوش در همایش تجلیل از خبرنگاران،

خبرنگاری شغل نیست/ فرهنگ اجرای قانون را در رسانه زنده کنیم

نماینده مردم صومعه سرا  رسانه را نیازمند اتحادیه دانست و بیان کرد: رسانه باید قانون داشته باشد و لذا می توانیم یک ماده قانونی را به برنامه هفتم اضافه و اجرای قانون را در رسانه زنده کنیم.