سیستم، مدیریت انرژی،برق منطقه ای گیلان،خدمات مشترکین، Archives - صفیر گیلان
سیستم مدیریت انرژی با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی در برق منطقه ای گیلان اجرایی شد 25 دی 1400
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد برق منطقه ای گیلان:

سیستم مدیریت انرژی با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی در برق منطقه ای گیلان اجرایی شد

صفیر گیلان؛سهیل طاهری» مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد برق منطقه ای گیلان در خصوص استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 گفت: با استقرار این سیستم که با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی انجام گردید، شاهد عملکرد و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه بودیم