سیم‌ برق،سرقت،گیلان،، مدیرعامل توزیع برق گیلان،محمدتقی مهدیزاده، Archives - صفیر گیلان
کشف یک محموله ۸۰۰ کیلوگرمی از سیم‌های سرقت شده شبکه‌های توزیع برق گیلان 01 آبان 1401
مدیرعامل توزیع برق گیلان خبر داد:

کشف یک محموله ۸۰۰ کیلوگرمی از سیم‌های سرقت شده شبکه‌های توزیع برق گیلان

مدیرعامل توزیع برق گیلان از کشف یک محموله ۸۰۰ کیلوگرمی از سیم‌های سرقت شده شبکه‌های توزیع برق گیلان در منطقه آقا سیدشریف شهرستان رشت خبر داد.