شاعر گیلانی ، کوچصفهان گیلان،دیپلم جایزه ادبی سنکا Archives - صفیر گیلان
شاعر گیلانی برنده دریافت دیپلم جایزه ادبی سنکا شد 21 آبان 1402
از کوچصفهان گیلان تا ایتالیا

شاعر گیلانی برنده دریافت دیپلم جایزه ادبی سنکا شد

صفیر گیلان؛شاعر ایرانی اهل کوچصفهان گیلان برنده جایزه بین المللی ادبیات معاصر لوسیوس آنئوس سنکا که توسط آکادمی علوم و هنرهای فلسفی در ایتالیا برگزار گردید، شد.