شالیزار-رنج و برنج-ناقوس مرگ-ویلا-اخبار گیلان-صفیر گیلان-شالیزار Archives - صفیر گیلان
چوب حراج/طنین صدای ناقوس مرگ در شالیزارهای گیلان 20 شهریور 1399

چوب حراج/طنین صدای ناقوس مرگ در شالیزارهای گیلان

اما امروز …. امروز کشاورزان زحمت کش ما که به غیر از زحمت و رنج از کار کشاورزی در این دنیای پر از تکنولوژی عایدی ندارند،  در نهایت  بخاطر بی تدبیری مسئولان مجبور به فروش زمین و باغ‌های خود به افرادی می‌شوند که پس از خریدن آن را تبدیل به ویلا کرده و از «حیّز انتفاع»خارج می کنند.