شاه بلوط،ویسرود،شهرستان،ویتامین،جشنواره شفت،درخت بلوط،صنایع،جنگلی،ترویج Archives - صفیر گیلان
توسعه و ترویج شاه بلوط در دو هکتار نهالستان/گسترش زراعت شاه بلوط  راهی برای توسعه اقتصاد مقاومتی 29 شهریور 1396

توسعه و ترویج شاه بلوط در دو هکتار نهالستان/گسترش زراعت شاه بلوط راهی برای توسعه اقتصاد مقاومتی

اختصاصی صفیر گیلان؛مجید جباری ثابت گفت: با وجود ۴۰۰ هکتار اراضی جنگلی در روستای ویسرودبه صورت پراکنده فقط ۲۰۰۰۰متر مربع(دو هکتار)نهالستان در ویسرود به صورت دست کاشت جهت توسعه و ترویج شاه بلوط احداث شده است. به گزارش صفیر گیلان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شفت ساعاتی پیش و در حاشیه جشنواره شاه بلوط در روستای […]