شاه محمدی، سوالات،توزیع اعتبارات،وزارت ورزش،اداره کل ورزش وجوانان گیلان،خزانه،سازمان بازرسی، ورزش های همگانی Archives - صفیر گیلان
آیا قانون و مقررات وزارتخانه در اداره کل ورزش وجوانان گیلان اجرایی شده است؟ 23 آذر 1398

آیا قانون و مقررات وزارتخانه در اداره کل ورزش وجوانان گیلان اجرایی شده است؟

صفیر گیلان؛سعید علی پورکارشناس رسانه و ورزش، چرا مدیرکل و معاون ورزشی اداره کل گیلان برخلاف بخشنامه وزارتخانه ، ریاست و سرپرستی هیات ورزش های همگانی رادرگذشته و حال برعهده داشتند و دارند؟ 🔺چرا مهمانسرای المپیک رشت با درآمد سالیانه حداقل حدود یک میلیارد تومان باید در اختیار هیات ورزش های همگانی و معاون ورزشی […]