شبکه فرسوده-شرکت توزیع نیروی برق-نماینده مردم لنگرود-شرکت توزیع نیروی برق گیلان- شبکه فرسوده Archives - صفیر گیلان
از ابتدای سال ۹۲۳کیلومتر از شبکه فرسوده با هزینه ۱۲۰ میلیارد تومان با کابل خود نگهدار جایگزین شده است 08 بهمن 1399

از ابتدای سال ۹۲۳کیلومتر از شبکه فرسوده با هزینه ۱۲۰ میلیارد تومان با کابل خود نگهدار جایگزین شده است

باحضور فرماندار ،نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان ، مدیریت توزیع برق شهرستان لنگرود وجمعی از مقامات محلی آیین بهره برداری جایگزینی شبکه فرسوده با کابل خود نگهدار در خراط محله لنگرودبرگزارشد .