شبکه برق، واردات ،برق،شرکت برق منطقه ای گیلان ، Archives - صفیر گیلان
دریافت ۷۰ مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان. 05 اسفند 1397

دریافت ۷۰ مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان.

صفیر گیلان؛ «حمزه عیسی زاده» مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص اتصال شبکه برق گیلان به کشور آذربایجان گفت: دریافت حدود ۷۰ مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان در ساعات پیک بار جهت تغذیه منطقه آستارا( پست های آستارا، حویق و سیار تالش) امکان پذیر است. مدیر دفتر فنی […]