شبکه تلفن ثابت،مخابرات منطقه گیلان،شبکه پایدار ،فیبر نوری،مخابرات Archives - صفیر گیلان
برقراری شبکه پایدار و امن ارتباطی و مخابراتی با اجرای فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی 22 مهر 1402
مدیر مخابرات منطقه گیلان؛

برقراری شبکه پایدار و امن ارتباطی و مخابراتی با اجرای فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی

مدیر مخابرات منطقه گیلان گفت:مخابرات استان گیلان با اجرای فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی همواره در پی برقراری شبکه پایدار و امن ارتباطی و مخابراتی برای شهروندان بوده و خدمات و سرویس های مختلف را به صورت غیرحضوری ارائه می نماید.