شبکه فاضلاب ، فاضلاب فومن ،فومن ، گیلان ،مدیر امور آبفای فومن ،مدیر امور آبفای شهرستان فومن،وحید مهجور، شهر ماکلوان،قطعی آب شرب، Archives - صفیر گیلان
۹۰ میلیارد ریال برای اجرای خطوط انتقال و شبکه فاضلاب فومن هزینه شد 20 دی 1400
مدیر امور آبفای فومن خبر داد

۹۰ میلیارد ریال برای اجرای خطوط انتقال و شبکه فاضلاب فومن هزینه شد

صفیر گیلان؛به منظور اجرای بخشی از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فومن ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال ۹۹ هزینه شد.