شبکه گاز،جمال‌نیکویی،مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، سیستان Archives - صفیر گیلان
اجرای بیش از ۶۷۹ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز استان گیلان 09 مرداد 1402
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبر داد

اجرای بیش از ۶۷۹ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز استان گیلان

از مجموع ۷۰۰ کیلومتر شبکه گاز طراحی شده در پنج پیمان برای گازرسانی به شهرستان زابل و چهار شهر محمدآباد، زهک، ادیمی و دوست محمد، بیش از ۶۷۹ کیلومتر (۱۱۸ کیلومتر خط تغذیه و ۵۶۱ کیلومتر شبکه توزیع) آن توسط شرکت گاز استان گیلان اجرا و حدود ۳۷۳ کیلومتر آن گازدار شده است.