شبکه گاز،شرکت گاز استان گیلان ،مهندس حسین اکبر Archives - صفیر گیلان
بالغ بر ۶۰ کیلومتر شبکه گاز در گیلان اجرا شده است 13 تیر 1400
مهندس حسین اکبر،

بالغ بر ۶۰ کیلومتر شبکه گاز در گیلان اجرا شده است

با انجام عملیات شبکه گذاری در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۰ کیلومتر به مجموع خطوط شبکه تغذیه و توزیع گاز در گیلان افزوده شده است.