شبکه گاز ، سیستان ،زابل،گاز رسانی، شرکت گاز استان گیلان ،جمال نیکویی، Archives - صفیر گیلان
بیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده است 25 اردیبهشت 1402
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبر داد

بیش از ۶۷۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان توسط شرکت گاز گیلان اجرا شده است

از مجموع ۷۰۰ کیلومتر شبکه گاز طراحی شده در پنج پیمان برای گازرسانی به شهرستان زابل و چهار شهر محمد آباد و زهک و ادیمی و دوست محمد، بیش از ۶۷۰ کیلومتر (۱۱۶ کیلومتر خط تغذیه و ۵۵۶ کیلومتر شبکه توزیع) آن توسط شرکت گاز گیلان اجرا و حدود ۲۵۰ کیلومتر آن گازدار شده است.