شبکه گاز در گیلان،عیسی جمال نیکویی، مدیرعامل شرکت گاز گیلان،شرکت گاز گیلان Archives - صفیر گیلان
اجرای ۱۰۶ کیلومتر شبکه گاز در گیلان 26 مهر 1401
در نیمه اول امسال،

اجرای ۱۰۶ کیلومتر شبکه گاز در گیلان

شرکت گاز استان گیلان در نیمه اول سال جاری توانست ۱۰۶ کیلومتر شبکه گاز را در مناطق مختلف استان اجرا کند.