شرکت برق منطقه ای گیلان،پروژه خازن گذاری، پست هشتپر Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از پروژه خازن گذاری پست هشتپر 15 تیر 1401
در سال جاری محقق شد:

بهره برداری از پروژه خازن گذاری پست هشتپر

با هدف تامین برق مطمئن و پایدار با ضریب اطمینان بالا، پروژه خازن گذاری پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت هشتپر اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.