شرکت برق منطقه ای گیلان،پست جنوب رشت Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از پروژه خازن گذاری پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت جنوب رشت 28 فروردین 1401
 در سال جاری محقق شد:

بهره برداری از پروژه خازن گذاری پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت جنوب رشت

صفیر گیلان؛با هدف تامین برق مطمئن و پایدار با ضریب اطمینان بالا، پروژه خازن گذاری پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت جنوب رشت اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.