شرکت برق منطقه ای گیلان،معاون برق و انرژی وزیر نیرو،معاون برق و انرژی ،وزیر نیرو Archives - صفیر گیلان
از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان قدردانی شد 19 آذر 1401
با ارسال لوح سپاسی از سوی معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان قدردانی شد

از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در راستای مدیریت و انجام فعالیت های آماری، قدردانی شد.