شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان،بحران،بارش سنگین برف، غیر مجاز برق Archives - صفیر گیلان
کابل خود نگهدار،کابلی برای کاهش میزان استفاده‌های غیر مجاز از برق/آمادگی کامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در مقابله با بحران های پیش رو 07 آبان 1401
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

کابل خود نگهدار،کابلی برای کاهش میزان استفاده‌های غیر مجاز از برق/آمادگی کامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در مقابله با بحران های پیش رو

محمد تقی مهدیزاده گفت: از مزایای اصلی استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق می‌توان به جلوگیری از اتلاف انرژی برق، کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیباسازی شهری و روستائی و کاهش میزان استفاده‌های غیر مجاز از برق اشاره کرد.