شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان،جواد لطفی،شرکت توانیر،صنعت برق،همایش مدیران روابط عمومی صنعت برق کشور Archives - صفیر گیلان
تقدیر از «جواد لطفی»روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان 20 آذر 1401
با اهداء لوح تقدیر ازشرکت توانیر؛

تقدیر از «جواد لطفی»روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

گفتنی است این لوح در همایش مدیران روابط عمومی صنعت برق کشور و توسط محمد علی اکبری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر به مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان اهداء شد.