شرکت گاز گیلان ، صنعت نفت، Archives - صفیر گیلان
طرح پیشنهادی شرکت گاز گیلان به عنوان یکی از ۷ طرح برتر صنعت نفت معرفی شد 30 خرداد 1400
در جلسه ويدئو كنفرانسي با حضور معاون برنامه ریزی وزارت نفت،

طرح پیشنهادی شرکت گاز گیلان به عنوان یکی از ۷ طرح برتر صنعت نفت معرفی شد

سامانه ارسال اطلاعات ایستگاه های گاز (GasMaster)، طرح پیشنهادی شرکت گاز گیلان به عنوان ۷ طرح برتر صنعت نفت معرفی شد.