شرکت آب منطقه‌ای گیلان ،رودخانه سفیدرود،آستانه اشرفیه Archives - صفیر گیلان
پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد به بهره برداری رسید 06 شهریور 1402
درهفته دولت در شهرستان آستانه اشرفیه :

پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد به بهره برداری رسید

درهفته دولت در شهرستان آستانه اشرفیه پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد به بهره برداری رسید