شرکت آب منطقه ای گیلان،بستر رودخانه، آب،رئیس اداره منابع آب شهرستان صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
رفع تصرف بستر رودخانه و اراضی استملاکی شرکت آب منطقه ای گیلان در صومعه سرا 21 تیر 1401
رئیس اداره منابع آب شهرستان صومعه سرا

رفع تصرف بستر رودخانه و اراضی استملاکی شرکت آب منطقه ای گیلان در صومعه سرا

رئیس اداره منابع آب شهرستان صومعه سرا از رفع تصرف ۳ مورد از اراضی استملاکی و بستر رودخانه در این شهرستان خبر داد .