شرکت آب منطقه ای گیلان،سد سفید رود،شروع اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری، آبگذاری کانال های آبیاری،سفید رود، Archives - صفیر گیلان
شروع اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود 04 اردیبهشت 1400
اطلاعیه مهم

شروع اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود

اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود در گیلان ،از روز پنجم و نهم اردیبهشت ماه آغاز می گردد .