شرکت آب منطقه ای گیلان، آبگذاری اراضی ،شالیزار Archives - صفیر گیلان
آغاز چهارمین مرحله آبگذاری اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان 26 خرداد 1401
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی گیلان؛

آغاز چهارمین مرحله آبگذاری اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای گیلان از چهارمین مرحله آبگذاری کانال چپ سد سنگر از صبح امروز خبر داد .