شرکت آب منطقه ای گیلان، سد سفید،آب Archives - صفیر گیلان
اطلاعیه مهم شرکت آب منطقه ای گیلان 11 اردیبهشت 1401
جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارات

اطلاعیه مهم شرکت آب منطقه ای گیلان

صفیر گیلان؛با توجه به رها سازی آب سد سفید رود و افزایش جریان آب رودخانه سفید رود و کانال های آبیاری ، شرکت آب منطقه ای گیلان اطلاعیه ای صادر کرد.