شرکت آب منطقه ای گیلان ،آبگذاری ،شالیزارهای مناطق شرق گیلان، هفتم تیر، کانال راست سد سنگر Archives - صفیر گیلان
چهارمین مرحله آبگذاری شالیزارهای مناطق شرق گیلان فردا انجام می شود 06 تیر 1402
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان گفت :

چهارمین مرحله آبگذاری شالیزارهای مناطق شرق گیلان فردا انجام می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان گفت : چهارمین مرحله آبگذاری شالیزارهای مناطق شرق گیلان از صبح روز چهارشنبه هفتم تیر از کانال راست سد سنگر برای مدت هشت روز آغاز می شود